Ramailo Cha er en interaktiv platform, hvor danske skoleelever får mulighed for at få et legende og læringsrigt, virtuelt indblik i hvordan det er at være barn i Nepal.  Platformen vil guide eleverne igennem læring om kultur, hverdagsaktiviteter, håb og drømme fra en anden kulturel kontekst end deres egen. 

På platformen bliver danske skoleelever inviteret med på et virtuelt udvekslingsophold i Nepal. Her skal de bo hos en nepalesisk familie og gå i en nepalesisk skole. Gennem platformen får de danske elever mulighed for at opleve og udforske den nepalesiske kultur og de bliver præsenteret for forskellige aspekter af livet i Nepal. 

Det er vores håb, at platformen kan tænde de danske elevers nysgerrighed i forhold til at opleve og udforske både forskelle og ligheder mellem den danske og den nepalesiske kultur.

Projektets fokuserer primært på følgende af FN’s Verdensmål: 

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse
Mål 5 – Ligestilling mellem kønnene

Projektet er et samarbejde mellem FSI, Gejst Studio, Changing Stories og MUNDU – Center for global dannelse.

Projektansvarlige:

Emma Louise Kriegbaum Pedersen

Emma har bred erfaring indenfor forskellige formidlingsprojekter, bl.a. produktion af dokumentarfilm og opsætning af udstillinger på både Moesgaard Museum og Dokk1.

Emma opererer særligt inden for spændfeltet mellem antropologi og digitalisering, hvor hun arbejder med brugerindsigter og kommunikation.

 

 

Ambra Molinari

Ambra samarbejder i forskellige projekter vedr. uddannelse, kreativitet og livslang læring, bl.a. med LEGO Fonden.

Ambra er projektleder af Sigrids Stue Tegneskolen for børn i Gellerup, som er et kunstprojekt, der støtter fremme af børns kreativitet, kritisk tænkning og aktiv deltagelse i et såkaldt ghetto-område.