Der eksisterer allerede utrolig mange forløb for Iværksættere.
Vi har dog kortlagt en række mangler, som vi gerne vil arbejde på at ændre.

Ligeledes har vi en målgruppe som er lidt anderledes; ledige, sårbare unge, iværksættere som vil skabe mere forandring imens de vækster og kvindelige iværksættere. Og det hænger faktisk sammen, det vender vi tilbage til.

Oftest indeholder de etablerede forløb elementer om bogføring, ansættelser, jura, vækst, produktion og kommunikation. Men det man som ny iværksætter eller idemager også har brug for er viden om de mange organisationsformer, om fundraising, om prissætning, om hvordan man som menneske håndterer livet som iværksætter, om hvordan man håndterer sine kontoer i banken, og om hvordan man eksekverer en idé og kan skabe en ramme der holder ens gejst ved lige igennem alle de hårde dage og nætter. Vigtigst af alt: iværksætteri kan også skabe samfundsforandringer udover vækst og ansættelser.

Men de sociale iværksættere er der ikke forløb til – udover ét vi har afholdt 3 gange i Aarhus med stor glæde og nu vil videreudvikle.

Ligeledes vil vi forsøge at forankre projektet med udviklingen og opstarten af et dansk og engelsk digitalt univers hvor man kan gennemføre forløb hjemmefra med lektier, læsestof, videoer til hvert modul, m.m – med egenbetaling eller købt login fra f.eks. kommuner, virksomheder eller organisationer.

Foreningen For Socialfaglige Initiativer holder til hos Social Innovators Hub . Her arbejder vi således på at udvikle et omfattende forløb i socialt iværksætteri, både i form af fysiske forløb, omtalte digitale platform og samarbejder med kommuner og sociale organisationer. Vi ønsker at skabe rammerne for at både ledige og andre kan skabe nye organisationer og virksomheder med sociale eller bæredygtige formål.

Vi ved at man kan kombinere det at skabe vækst, arbejdspladser og ydelser med at lave nye, innovative løsninger til samfundets udfordringer. Vi ved også – som nærværende fond fortæller – at der kan gøres langt mere for at øge antallet af kvindelige iværksættere. Det har vi en række bud på som vi vil komme mere ind på. I de sociale fag ser man et stort flertal af kvinder, hvorfor man måske også kan forestille sig den lidt anderledes tilgang der eksisterer i socialt iværksætteri og de tilhørende blødere værdier, måske kan være mere tiltrækkende for et øget kvindeligt segment.
Aarhus Kommune kan eksempelvis henvise dagpengemodtagere samt unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp ligesom private på eget initiativ kan købe en plads på forløbet. På hvert forløb er der også fripladser til at støtte op gratis om mennesker som ikke kan få dækket forløbet og ikke har råd.

Mere tekst følger herom, da vi endnu er i udviklingsfasen.